Hankkeet ja kehittäminen

Onko sinulla ideoita yritysympäristömme kehittämiseksi? Teemme kunnassa pitkäjänteistä toimintaympäristöjen kehittämistyötä, jonka tavoitteena on palvella yrityksiä.

Kerro meille ajatuksesi Kontiolahden alueen yrittäjien kasvunäkymien parantamiseksi. Ehkä voimme yhdessä rakentaa jotain uutta. Ota yhteyttä!

Onko sinulla ja muutamalla kumppanillasi tarve kehittää yhteisiä tuotteita tai palveluita sekä samalla oman yrityksen myyntiä tai markkinointia? Yritysryhmähanke on loistava tuki tähän työhön.

 

Osarahoitus elinkeinojen kehittämishankkeille

Kontiolahden kunta on helmikuussa 2022 päättänyt rahoituslinjauksista merkittäville elinkeinojen kehittämishankkeille.

Pääset tutustumaan rahoituslinjauksiin oheisen PDF-asiakirjan kautta. Myönnettävän kuntarahoituksen kautta halutaan lisätä hankkeiden vaikuttavuutta ja kohdentaa hankkeiden toimintaa entistä enemmän Kontiolahden alueen yritysten hyödyksi. Kontiolahden kunnan rahoitusosuudella halutaan kannustaa hanketoimijoita tekemään töitä Kontiolahden alueella elinvoiman ja yritystoiminnan edellytysten kehittymiseksi.

Tutustu osarahoitukseen

Hanketoiminta

Kontionloikka Oy:n hallinnoimat käynnissä olevat hankkeet

 

Kontiolahden matkailuekosysteemin kansainvälistymishanke 

Kontiolahden matkailuekosysteemin kansainvälistymishanke mahdollistaa merkittävän kansainvälisen kasvun sekä alueen matkailuyritysten kansainvälisen osaamisen lisääntymisen hankkeen toiminnan vaikutuksesta. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on panostaa merkittävästi resursseja hakijalle ja Kontiolahden kunnalle kokonaan uudelle toimintamallille: kansainvälisen matkailuekosysteemin kehittämiselle. 

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2023–31.12.2025

Rahoittajat: Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto, Euroopan unionin osarahoittama 

 

Yritysten vastuullisuuden ja digitaalisuuden kehityshanke Kontiolahdella

Yritysten vastuullisuuden ja digitaalisuuden kehityshanke Kontiolahdella -hankkeen toiminnalla tuetaan yritysten vastuullisuustyötä ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönottoa sekä digitalisaatiota alueen yrityksissä. Hankkeella tavoitellaan digitalisaatioon, datatalouteen ja teknologisiin murroksiin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien kattavaa hyödyntämistä Kontiolahden kunnan alueella toimivien yritysten hyödyksi.

Hankkeen toteutusaika: 1.3.2023–31.7.2025

Rahoittajat: Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto, Euroopan unionin osarahoittama 

 

Matkailun Yritysryhmähanke Kontiolahdella

Hankkeen tavoitteena on kehittää yritysryhmän digitaalista osaamista ja yhteisiä matkailupalveluita erityisesti kansainväliselle kohderyhmälle.

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2022 - 31.12.2023 (Matkailun Yritysryhmähanke jatkuu 30.6.2024 saakka.)
Rahoittajat: Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

 

 

 

Kontionloikka Oy:n hallinnoimat päättyneet hankkeet

 

Yrittäjyyden Parhaaksi Kontiolahdella 2.0

Yrittäjyyden parhaaksi Kontiolahdella 2.0 -hankkeen taustalla on äkillisesti alkanut korona-pandemia, joka on nopealla tahdilla vaikuttanut myös alueemme yritysten toimintaympäristöön. Yritysten toimintaedellytykset ovat toimialasta riippuen huonontuneet merkittävästi keväästä 2020 alkaen. Tästä syystä Kontiolahden kunnan alueella toimivien yritysten toiminnan tukemiseksi, työllisyyden turvaamiseksi sekä yrittäjille alueella suunnattujen ohjaus- ja neuvontapalveluiden tarjoamiseksi käynnistetään yrityksien toiminnan jatkuvuutta varmistava hanke.
Toteutusaika: 1.6.2021 - 31.5.2023
Rahoittajat: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

 

Maailmanmestaruuskisat Kontiolahdelle 2027 –hanke

Maailmanmestaruuskisat Kontiolahdelle 2027 –hankekokonaisuus on jatkoa hakijan vuosina 2019-2022 toteuttamille, ampumahiidon kansainvälisten kilpailuolosuhteiden ja markkinoinnin kehittämiseen tähdänneille hankkeille. Kontiolahdelle on vuonna 2015 järjestetty edellisen kerran ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut. Perinteisesti kisapaikkakunta on saanut MM-kisat järjestettäväkseen 10-15 vuoden välein, joten Kontiolahdelle on hyvä mahdollisuus tulevissa kisahauissa. Tärkeimpänä tavoitteena on mahdollistaa edellytykset tulevien ampumahiihdon maailmanmestaruuskisojen hakemiselle vuodelle 2027 sekä kilpailuiden onnistuneelle toteuttamiselle Suomessa ja Pohjois-Karjalassa.

Hankkeen toteutusaika 1.4.2022–30.9.2022
Rahoittajat: Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto, Joensuun Kaupunki, Kontiolahden Kunta, Kontiolahden Urheilijat ry

Maakuntaliitto logo        

 

Matkailun Parhaaksi - Kontiolahden alueen matkailuyritysten kv-osaamisen ja näkyvyyden parantaminen

Matkailun parhaaksi – hankkeen tavoitteena on laajasti kehittää Kontiolahden kunnan alueen matkailuyritysten toimintaedellytyksiä, osaamista ja yritysten välistä yhteistyötä. Hankkeen tärkeänä tavoitteena on uudistaa
Kontiolahden alueella toimivien matkailu-, seikkailu-, urheilu- ja ohjelmapalveluyritysten sekä muiden matkailutoimijoiden palvelutarjoomaa vastaamaan lisääntyvään kansainväliseen kysyntään sekä parantaa alueen yritysten näkyvyyttä kansainvälisille matkailijoille erityisesti digitaalisissa kanavissa.
Toteutusaika: 1.4.2020-30.6.2022
Rahoittajat: Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma


Maakuntaliitto logo

 

Urheilun suurtapahtumien parhaaksi

Tämän hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa Suomen mittakaavassa todella merkittävän urheilun
suurtapahtuman tulevaisuus. Hankkeen aikana luodaan resursseja ja varmistetaan se, että Kontiolahdelle jo
myönnetyt ampumahiihdon maailmancup -tapahtumat voidaan järjestää syksyllä 2020 ja 2021. Hankkeen
toimenpiteiden ansiosta kisatapahtumat saavat myös jatkoa tulevaisuudessa siten, että vuodesta 2022 eteenpäin alueella edelleen järjestetään useita kansainvälisiä tapahtumia vuodessa. Hanke myös antaa valmiudet myöhemmin hakea ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailuita Pohjois-Karjalaan.

Toteutusaika: 01.06.2020 - 31.12.2021
Rahoittajat: Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, Business Joensuu, Kontiolahden Urheilijat, Kontiolahden kunta
Maakuntaliitto logo   

Kontiolahden ampumahiihtostadionin alueen toiminnan ja näkyvyyden parantaminen

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on Kontiolahden ampumahiihtostadionin alueen toimijoiden toiminnan kehittäminen ja alueella järjestettävien tapahtumien näkyvyyden parantaminen.
Toteutusaika: 1.5.2019 – 31.12.2020
Rahoittajat: Päärahoittaja Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto, Tulevaisuusrahasto. Lisäksi osarahoittajina toimivat Kontiolahden kunta, Joensuun kaupunki ja Kontiolahden Urheilijat ry.
   

Yrittäjyyden Parhaaksi Kontiolahdella

Yrittäjyyden parhaaksi Kontiolahdella -hankkeen taustalla on äkillisesti alkanut korona -pandemia, joka on nopealla tahdilla vaikuttanut myös alueemme yritysten toimintaympäristöön. Yritysten toimintaedellytykset ovat toimialasta riippuen huonontuneet merkittävästi kevään 2020 aikana. Tästä syystä Kontiolahden kunnan alueella toimivien yritysten toiminnan tukemiseksi, työllisyyden turvaamiseksi sekä yrittäjille alueella suunnattujen ohjaus- ja neuvontapalveluiden koordinoimiseksi on käynnistetty tämä hanke.
Toteutusaika on 15.4 – 15.12.2020
Rahoittajat: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, Etelä-Savon Ely-keskus.

Kontiolahti Ecological Sport Resort

Tavoite: Kontiolahti Ecological Sport Resort -hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on mahdollistaa investoinnit, joilla rakennetaan yksi maailman ekologisimmista matkailukohteista. Kontiorannan alueelle syntyy Suomen paras liikuntamatkailukohde, jota alueella jo toimivat ampumahiihtoon ja talviurheiluun liittyvät toimijat täydentävät. Tämän johdosta alueelle saapuu pitkällä aikavälillä merkittävästi lisää matkailijavirtoja.
Toteutusaika: 1.3.2019 – 30.06.2021
Rahoittajat: Päärahoittaja Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Lisäksi osarahoittajana toimii Business Joensuu Oy.

Aluekehitysrahasto logoLogo maakuntaliittoMaakuntaliitto logo

Kontionloikka Oy:n hallinnoimat käynnissä olevat hankkeet