Hanketoiminta

Olemme mukana työllisyyden seudullisessa kuntayhteistyössä ja hanketoiminnassa. Yhteistyön avulla rakennamme ja kehitämme työllisyyden palveluihin liittyviä toimintamalleja ja pyrimme vastaamaan sekä työnhakijoiden että työnantajien tarpeisiin.

YTYÄ! – YhteisTYÖLLÄ tuloksiin -hanke

 

 

Liperin, Kontiolahden ja Polvijärven kunnat sekä Outokummun kaupunki ovat käynnistäneet yhteisen työllisyyshankkeen vuosille 2020-2022. Hanke toimii tiiviisti kunkin kunnan työllisyyspalvelujen yhteydessä. Hankkeen hallinnoijana ja päätoteuttajana toimii Liperin kunta.

Työnhakija:

 • haluatko uutta potkua ja uusia ideoita työnhakuusi
 • mietitkö uutta ammattia tai opiskelua
 • pohditko, miten voisit vahvistaa osaamistasi
 • haluatko kohentaa työnhakutaitojasi ja parantaa mahdollisuuksiasi löytää työtä
 • työhönvalmentajamme kanssa voit löytää uutta suuntaa tilanteeseesi

Työnantaja:

 • onko yritykselläsi tarvetta uusien osaajien rekrytointiin mutta ei aikaa hakemusten käsittelyyn ja puhelintiedusteluihin
 • tiedätkö, miten voisit hyötyä erilaisista työllistämisen tukimuodoista
 • pohditko palkkatuen, työllistämisen kuntalisän tai täsmäkoulutusten hyödyntämistä
 • työhönvalmentajamme kanssa voit kartoittaa vaihtoehtoja sekä saada käytännön apua rekrytointiin ja tukien hakemiseen


Mikä on tavoitteemme?

 • Hankkemme tavoitteena on edesauttaa mukana olevien kuntien työttömyysasteen laskua valtakunnalliselle tasolle ja ennaltaehkäistä työttömyyden pitkittymistä.
 • Hanke vaikuttaa ennaltaehkäisevästi kuntien työmarkkinakustannusten syntymiseen. Tavoitteena on myös lisätä hankekuntien ja yhteistyöverkoston välistä yhteistyötä asiakkaiden palveluprosessien parantamiseksi.
 • Lisäksi tavoitteena on helpottaa työnhakijoiden laajemmalle työssäkäyntialueelle työllistymistä.
 • Räätälöidyillä valmennuksilla, koulutuksilla ja tapahtumilla palvellaan yhtä aikaa useamman kunnan alueen työnhakijoiden tarpeita.
 • Hankkeella vaikutetaan kuntien elinvoimaisuuteen sekä vastataan ammatilliseen ja alueelliseen kohtaanto-ongelmaan. Työnantajille luodaan matalan kynnyksen työllistämisen palvelumalli, jossa työnantaja saa käytännön tukea ja ohjausta työllistämisen toimenpiteisiin.

 

Kenelle hanke on suunnattu?

Hankkeemme kohderyhmänä ovat Liperin, Kontiolahden, Outokummun ja Polvijärven alueen työnhakijat ja työttömyysuhan alla olevat, kuten opinnoista valmistuvat. Lisäksi kohderyhmänä ovat työllisyyttä edistävien palvelujen suunnittelijat, järjestäjät, yhteistyöverkostot, yritykset ja muut työnantajat.


Näin sen teemme

Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet ovat:

 • Rekryhautomo-palvelun perustaminen kohtaanto-ongelmaan vastaamiseksi
 • Yhteiset koulutukset, valmennukset, tapahtumat (työnantajien ja työnhakijoiden tarpeisiin)
 • Uusien ratkaisujen pilotointi liikkuvuuden edistämiseksi (esim. bussikortit, työvaatteet, kimppakyydit)
 • Työnantajille matalan kynnyksen toimintamalli (apua tukien hakemiseen, rekrytoimiseen, koulutustarpeen kartoittamiseen, perehdyttämiseen)
 • Matalan kynnyksen palvelu työnhakijoille
 • Yhteisen asiakastietojärjestelmän pilotointi
 • Alueellisen yhteistyön lisääminen viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa
 • Kuntien työllisyyspalvelujen tunnetuksi tekeminen
 • Panostus asiakaskunnan tavoitettavuuteen uusin keinoin
 • Rekrytointiapu-mallin selvittäminen ja pilotointi


Rahoitus

Hankkeen rahoituksesta vastaa Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus sekä toteuttajakunnat. ESR-rahoituksen osuus on 1 441 256 euroa ja kuntien rahoituksen 360 314 euroa.

YTY-hankkeen video