Harrastamisen malli

Kehitimme kevään 2021 aikana Kontiolahden peruskouluille uuden harrastustoiminnan mallin. Sen tavoitteena on tarjota oppilaille maksutonta ja mielekästä harrastustoimintaa omalla lähikoululla.

 

Kehitystyömme kuuluu valtakunnalliseen opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeeseen, jonka päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Harrastustoiminta on oppilaille maksutonta, se tapahtuu koulupäivän yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen ja toteutuspaikkana on oppilaan oma lähikoulu.

Harrastamisen mallia on pilotoitu kevään 2021 aikana Kontiolahden perusopetuksen kouluissa. Pilotti päättyy 5.6.2021. Jokaisella perusopetuksen koululla päästiin kevään aikana kokeilemaan monipuolista, maksutonta harrastustoimintaa ja Kontiolahdelle luotiin uusi selkeä malli tulevien lukuvuosien toiminnan järjestämisen perustaksi.

Harrastamisen mallin toiminta jatkuu elokuussa 2021. Aluehallintovirasto on myöntänyt Kontiolahden kunnalle 48 000 euron avustuksen koulujen harrastustoiminnan järjestämiseen lukuvuonna 2021–2022.  Kunnan omavastuuosuus huomioiden Kontiolahden kouluissa on käytettävissä oppilaiden harrastustoimintaan noin 60000 euroa.

Harrastamisen mallin kohderyhmänä ovat 1.–9. luokkien oppilaat.  Järjestettävän toiminnan lähtökohtana on oppilaiden esittämät toiveet, joita on kerätty pilotin aikana eri tavoin. 

 

Rahoittaja: Itä-Suomen aluehallintovirasto, Opetus- ja kulttuuritoimi

Aluehallintoviraston tunnus