Harrastamisen malli

Kehitimme kevään 2021 aikana Kontiolahden peruskouluille uuden harrastustoiminnan mallin. Sen tavoitteena on tarjota oppilaille maksutonta ja mielekästä harrastustoimintaa omalla lähikoululla.

 

Kehitystyömme kuuluu valtakunnalliseen opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeeseen, jonka päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Harrastustoiminta on oppilaille maksutonta, se tapahtuu koulupäivän yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen ja toteutuspaikkana on oppilaan oma lähikoulu.

Harrastamisen mallia on pilotoitu kevään 2021 aikana Kontiolahden perusopetuksen kouluissa. Pilotti päättyi 5.6.2021. Jokaisella perusopetuksen koululla päästiin pilotin aikana kokeilemaan monipuolista, maksutonta harrastustoimintaa ja Kontiolahdelle luotiin uusi selkeä malli tulevien lukuvuosien toiminnan järjestämisen perustaksi.

Aluehallintovirasto on myöntänyt Kontiolahden kunnalle 48 000 euron avustuksen koulujen harrastustoiminnan järjestämiseen lukuvuonna 2021–2022.  Kunnan omavastuuosuus huomioiden Kontiolahden kouluissa on käytettävissä oppilaiden harrastustoimintaan noin 60 000 euroa.

Harrastamisen mallin kohderyhmänä ovat 1.–9. luokkien oppilaat.  Järjestettävän toiminnan lähtökohtana on oppilaiden esittämät toiveet. 

 

Rahoittaja: Itä-Suomen aluehallintovirasto, Opetus- ja kulttuuritoimi

Aluehallintoviraston tunnus

 

 

Ahokkalan kerhot

Ahokkalan kerhot

Jakokosken kerhot_haitari

Jakokosken kerhot

Kirkonkylän kerhot_haitari

Kirkonkylän kerhot

Kontioniemen kerhot_haitari

Kontioniemen kerhot

Kulhon kerhot_haitari

Kulhon kerhot

Kylmäojan kerhot_haitari

Kylmäojan kerhot

Lehmon kerhot_haitari

Lehmon kerhot

Onttolan kerhot_haitari

Onttolan kerhot

Selkien kerhot_haitari

Selkien kerhot

Varparannan kerhot_haitari

Varparannan kerhot

Yläkoulun kerhot_haitari

Yläkoulun kerhot