Harrastamisen malli

Kehitämme kevään 2021 aikana peruskouluille uuden harrastustoiminnan mallin. Sen tavoitteena on tarjota oppilaille maksutonta ja mielekästä harrastustoimintaa omalla lähikoululla.

Olemme saaneet Kontiolahden kunnalle 18 000 euroa valtionavustusta Harrastamisen Suomen Mallin toteuttamiseen. Pääsemme ensimmäisten kuntien joukossa kehittämään meidän kontiolahtelaisten omaa harrastamisen mallia.
 

Kehitystyömme kuuluu valtakunnalliseen opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeeseen, jonka päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Toiminta on oppilaille maksutonta, se tapahtuu koulupäivän yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen ja toteutuspaikkana on oppilaan oma lähikoulu.


Toteutamme Kontiolahden harrastamisen mallin perusopetuksen ja vapaa-aikapalvelujen yhteisenä hankkeena. Kohderyhmänämme ovat 1.–9. luokkien oppilaat.  Meille tärkeä lähtökohta on oppilaiden toiveiden kuuleminen, jotta voimme toteuttaa motivoivaa harrastustoimintaa. Aloitimme lasten ja nuorten toiveiden kartoittamisen marraskuussa 2020, jolloin perusopetuksen oppilaat vastasivat valtakunnalliseen harrastuskyselyyn. Kevään 2021 aikana kuulemme oppilaiden toiveita ja luomme mallin tuleville lukuvuosille.

Makupaloja harrastustoiminnasta loppukeväällä


Harrastuskyselymme tulosten mukaan kontiolahtelaiset oppilaat kokivat parkourin ylivoimaisesti kaikista kiinnostavimmiksi harrastukseksi. Seuraavaksi kiinnostavimmiksi nousivat lumilautailu, laskettelu, jalkapallo ja ratsastus. Pyrkimyksenämme on saada ainakin näitä lajeja kouluille kokeiluun, mikäli vain sopivia toimijoita löytyy toteuttajiksi. Oppilaat ovat kuitenkin kiinnostuneita hyvin monenlaisista harrastuksista, joten toivomme saavamme kokeiluun monipuolista tarjontaa. Vahvaa kiinnostusta on muun muassa robotiikkaan, ohjelmointiin, näyttelemiseen sekä kotoisan tuttuihin leipomiseen, askarteluun ja soittamiseen.

Pyrimme järjestämään mukavia makupaloja ja uusia harrastuskokeiluja kaikille alakouluille ja yläkoululle maalis–toukokuun 2021 aikana.

Haluatko olla mukana harrastustoiminnan järjestäjänä?


Kehitystyömme käytännön toteutusta hoitaa hankekoordinaattori Saara Sahlstén yhteistyössä koulujen rehtoreiden ja monipuolisen toimijaverkoston kanssa. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat rehtoreiden lisäksi sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, vapaa-aikapäällikkö Sari Jormanainen ja opetuspäällikkö Teemu Piirainen.

Tammi–helmikuun aikana kokoamme yhteistyöverkoston toimijoista, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan harrastustoimintaa kouluillamme. Tämä on erinomainen mahdollisuus uusille ja pienillekin toimijoille lähteä mukaan. Mielenkiintoista harrastustoimintaa voivat tarjota esimerkiksi erilaiset yhdistykset, järjestöt, seurat ja vaikkapa yksityiset toimijat, kuten kulttuurintuottajat tai taiteilijat. Kaikille harrastustoiminnan toteuttajille maksetaan työstä samansuuruinen korvaus.

Jos olet kiinnostunut olemaan mukana harrastustoiminnan järjestäjien yhteistyöverkostossa, otathan yhteyttä hankekoordinaattoriin.

Pilottivaiheen kesto: 1.1.–5.6.2021
Rahoittaja: Itä-Suomen aluehallintovirasto, Opetus- ja kulttuuritoimi

Aluehallintoviraston tunnus