Jakokosken koulu

Olemme pieni mutta kasvava kyläkoulu Kontiolahdella. Lukuvuonna 2021–22 koulussamme opiskelee 75 oppilasta neljässä opetusryhmässä.

Toiminnassamme painotamme hyvää käyttäytymistä, itsestä huolehtimista ja arjen hallinnan taitoja. Haluamme olla mukana Jakokosken kylän asukkaiden ja toimijoiden elämässä ja kyläyhteisön kehittämisessä. 

Tarjoamme viihtyisän ja ajanmukaisen oppimisympäristön, johon kuuluu vuonna 2009 valmistuneen koulurakennuksen lisäksi monipuolinen liikuntahalli ja laaja piha-alue. Käytämme oppimiseen myös koulua ympäröivää luontoa ja asuinympäristöä. Pro koulu- ja Kiva koulu -toimintamallit ovat osa koulumme toimintakulttuuria.

Ota yhteyttä:

JAKOKOSKEN KOULU

Jakokoskentie 6 B
81220 Jakokoski
013 732 724

Riitta Ikonen kuva