Kesätyöt

Tarjoamme kontiolahtelaisille nuorille kunnan kesätyöpaikkoja sekä mahdollisuutta toimia kesäyrittäjänä. Lisäksi tuemme työnantajia nuorten kesätyöllistämisessä.

Kunnan kesätyöpaikkoihin voivat työllistyä 16 vuotta täyttäneet koululaiset ja opiskelijat. Työtehtäviä on tarjolla monipuolisesti kunnan eri yksiköissä. Työllistämisaika on pääsääntöisesti kaksi viikkoa ja työaika 30 tuntia/viikko. Työsuhteet ajoittuvat touko-elokuulle. Kunnan kesätyöpaikkojen haku aukeaa jälleen keväällä 2022.

Tuemme kontiolahtelaisten nuorten kesätyöllistämistä myös yrityksiin, yhdistyksiin ja kotitalouksiin. Tuen suuruus vuonna 2021 oli 200 euroa työllistettyä nuorta kohti. Tuet varataan ennakkoon ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Yhdelle työnantajalle voidaan myöntää rajallinen määrän tukia kesätyöllistämiseen. Tuen maksamisen ehtona on, että kontiolahtelainen nuori on koululaisena tai opiskelijana kirjoilla oppilaitoksessa, kesätyövuonna vähintään 16 vuotta täyttävä, yli 60 tunniksi työllistettävä ja nuori ei ole oma perheenjäsen tai perheyritykseen työllistettävä. Tukea ei voida myöntää, mikäli nuori työllistyy kunnan kesätyöhön tai toimii kunnan taloudellisesti tukemana kesäyrittäjänä.

Lisäksi nuorille on tarjottu mahdollisuutta kokeilla Kontiolahden 4H -yhdistyksen kautta yrittäjyyttä vaihtoehtona kesäajan työllistymiselle.

 

Kesäyrittäjyys