Kesätyöt

Tulevana kesänä kontiolahtelainen nuori voi hakea kunnan kesätyöpaikkaa, työllistyä kunnan tukemaan muun työnantajan kesätyöhön tai toimia kesäyrittäjänä.


1) KUNNAN KESÄTYÖPAIKAT

Tarjoamme tulevana kesänä 100 nuorelle kesätyöpaikan tulevaisuuden työelämätaitojen kartuttamiseen. Monipuoliset työympäristöt, vuorovaikutteiset työtilanteet, itsenäistä otetta ja luovuuttakin edellyttävät tehtävät tarjoavat nuorille mahdollisuuden kehittää työelämässä tulevaisuudessa tarvittavia taitoja.

Kesätyöpaikat ovat tarjolla vuonna 2005 tai sitä ennen syntyneille kontiolahtelaisille koululaisille ja opiskelijoille. Työllistämisaika on 2 viikkoa, työaika on 4 - 6 tuntia/päivä (enintään 30 tuntia/viikko). Työsuhteet ajoittuvat touko-elokuulle.

Kunnan kesätyöpaikkojen hakuaika päättyi 2.4.2021.

 

2) MUUN TYÖNANTAJAN KESÄTYÖPAIKAT

Kontiolahden kunta tukee 60 nuoren kesätyöllistämistä yrityksiin, yhdistyksiin ja kotitalouksiin. Tuen suuruus on 200 euroa työllistettyä nuorta kohti. Tuet varataan ennakkoon siten, että yhtä työnantajaa kohti voidaan myöntää tuki enintään kuuden nuoren työllistämiseen. Tuen maksamisen ehtona on, että nuori

- on koululainen tai opiskelija (kirjoilla oppilaitoksessa)

- on kontiolahtelainen

- on kesätyövuonna 16 vuotta täyttävä tai vanhempi

- työllistetään vähintään 60 tunniksi

- ei ole oma perheenjäsen tai perheyritykseen työllistettävä

Kesätyöntekijän palkkaus määräytyy toimialan työehtosopimuksen mukaisesti. Työllistävän työnantajan kotipaikkaa ei ole rajattu. Kunta ei maksa tukea henkilöstä, joka samana kesänä työllistyy myös kunnan työyksikköön tai toimii kunnan taloudellisesti tukemana kesäyrittäjänä.

Voit tutustua muiden työantajien tarjoamiin kesätyöpaikkoihin. Kesätyöpaikkoihin haetaan kunkin työantajan ilmoittamien ohjeiden ja hakuajan mukaan. Hakuajat poikkeavat kunnan kesätyöpaikkojen hakuajasta.

 

3) KESÄYRITTÄJYYS

4H-yhdistys tarjoaa nuorille mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä vaihtoehtona kesäajan työllistymiselle.

Lisätietoja yrittäjyyskoulutuksesta sekä yrittäjyyden aloittamisesta:

Kontiolahden 4H-yhdistys, Taina Parkkulainen, puh. 040 553 2287 taina.parkkulainen@4h.fi, https://kontiolahti.4h.fi/

 

Kesäyrittäjyys