Kesätyöt

 

Tulevana kesänä nuorilla on useita vaihtoehtoja kesätöiden saamiseksi. Nuori voi hakea kunnan kesätyöpaikkaa, työllistyä kunnan tukemaan muun työnantajan paikkaan tai kokeilla kesäyrittäjyyttä.


1) KUNNAN KESÄTYÖPAIKAT

Tarjoamme kesätyöpaikkoja kontiolahtelaisille nuorille ja opiskelijoille, jotka täyttävät 16 vuotta viimeistään kesätyövuoden aikana. Työllistämisaika on 60 tuntia kahden viikon aikana. Nuori voi työllistyä saman kesän aikana joko kunnan kesätyöpaikkaan, kunnan tukemaan muun työnantajan paikkaan tai kesäyrittäjäksi.

Hakuaika kunnan kesätyöpaikkoihin on päättynyt 9.4.2020.

 

2) MUUN TYÖNANTAJAN KESÄTYÖPAIKKA

Kunta maksaa 80 nuoren työllistämiseen kesätyöllistämistukea yrityksille, yhdistyksille ja kotitalouksille 200 € /nuori. Tuen maksamiseksi työllistettävän nuoren tulee

  • olla koululainen tai opiskelija (kirjoilla oppilaitoksessa)
  • olla kontiolahtelainen ja kesätyövuonna 16 vuotta täyttävä tai vanhempi
  • työllistyä vähintään 60 työtunniksi
  • nuorta ei voi työllistää omaan perheeseen tai perheyritykseen
  • kunta ei maksa tukea henkilöstä, joka samana kesänä työllistyy myös kunnan työyksikköön tai kesäyrittäjäksi

Voit tutustua muiden työnantajien tarjoamiin kesätyöpaikkoihin, hakuaika näihin on vielä käynnissä. Kesätyöpaikkoihin haetaan kunkin työnantajan ilmoittamien ohjeiden ja hakuajan puitteissa. Hakuajat poikkeavat kunnan kesätyöpaikkojen hakuajasta. Nuori ei voi työllistyä yhtä aikaa kunnan kesätyöpaikkaan, muun työnantajan tuettuun paikkaan tai saada tukea kesäyrittäjyyteen.

Työnantajien tarjoamien tukipaikkojen ilmoittaminen on päättynyt 27.3.2020.

Lisätietoja: henkilöstöpäällikkö Milla Paasu, milla.paasu@kontiolahti.fi, 040 594 8713


3) KESÄYRITTÄJYYS

Kunta ja 4H-yhdistys järjestävät kontiolahtelaisille 16-28 –vuotiaille nuorille mahdollisuuden kokeilla kesäyrittäjyyttä. Haku yrittäjyyskurssille ja kesäyrittäjäksi on päättynyt 31.3.2020.

 

 

 

Kesäyrittäjyys

Ota yhteyttä: