Kirjaamo

Kontiolahden kunnalla on yksi yhteinen koko kuntaa palveleva kirjaamo, joka toimii kunnan virallisena asiointiosoitteena.

Kirjaamosta saat tietoa käsittelyssä olevista hallinnollisista asioista. Kirjaamo ottaa vastaan kunnalle osoitetut asiakirjat, rekisteröi ne asianhallintajärjestelmään
ja lähettää eteenpäin käsiteltäväksi. Kirjaamosta voit tiedustella sekä keskeneräisten että jo päätettyjen asioiden vaiheita.

Voit tehdä kuntaa koskevia aloitteita toimittamalla ne kirjaamoon henkilökohtaisesti tai kirje- tai sähköpostitse: kirjaamo@kontiolahti.fi.

Kuntalain mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa. Kontiolahden kunnan ilmoitukset julkaistaan nettisivuillamme kohdassa
kuulutukset.

Kirjaamo hoitaa virallista ilmoitustauluamme. Erityislain mukaiset kuulutukset julkaistaan ilmoitustaululla, joka sijaitsee kunnantalolla osoitteessa Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti.

Tietopalvelu

Säilytämme päätearkistossa kunnan toiminnassa muodostuvat pysyvästi säilytettävät asiakirjat, kuten toimielinten pöytäkirjat ja päättötodistusjäljennökset.

Asiakirjamme ovat käytettävissäsi huomioon ottaen asiakirjojen julkisuudesta annetut lait, säännökset ja määräykset. Voit tilata asiakirjajäljennöksen sähköpostitse kirjaamo@kontiolahti.fi tai ottamalla muuten yhteyttä kirjaamoomme. Tietoturvallisuuden takia sinulla ei ole mahdollista päästä päätearkistoon ilman valvontaa, mutta voit tutustua asiakirjoihin sinulle osoitetussa tilassa. Jos teet tutkimusta eli sinulla on tarve tutustua laajoihin kokonaisuuksiin, voit hakea tutkimuslupaa, jolloin pääset päätearkistoomme.

Asiakirjakopioista perimme mahdollisesti maksun taksamme mukaisesti.

Ota yhteyttä:

MIIA KAUPPINEN

TIEDONHALLINTASUUNNITTELIJA & TIETOSUOJAVASTAAVA
 050 437 3411
miia.kauppinen@kontiolahti.fi