Sivu Kontiolahden ilmastotyö

Kontiolahden kunta kuuluu ilmastoedelläkävijöiden hiilineutraalit kunnat (HINKU) -verkostoon. HINKU-kunnat ovat asettaneet itselleen yhteisen tavoitteen ja näin on tehnyt myös Kontiolahden kunta.

Kontiolahden kunnan tavoitteena on 80 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Vuonna 2021 päästöt olivat vähentyneet 29 prosenttia vuoden 2007 tasosta, mikä tarkoittaa, että Kontiolahden kunnan asettama tavoite -80 % vuoteen 2030 mennessä on realistista saavuttaa.

 

Energiatehokkuuden parantaminen on osa ilmastotyötä. Kunta on tehnyt ”kunta-alan energiatehokkuussopimuksen”(KETS) Energiaviraston, työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton kanssa.

 

HINKU-tavoite koskee koko kuntaa, mutta energiatehokkuussopimus vain kuntaorganisaatiota.

Ilmastotyön tavoitteisiin sitoutuminen tarkoittaa konkreettisia toimia. Kontiolahdella tavoitteisiin pyritään monin ilmasto-, energia- ja kiertotaloustoimenpitein, jotka on jaoteltu alla oleviin teemoihin.