Kunnan johtoryhmä (teksti)

Kuntamme operatiivisesta johtamisesta vastaa kunnan johtoryhmä.

Jokaisella johtoryhmän jäsenellä on tärkeä rooli. Johtoryhmä valmistelee asioita toimielinten päätettäväksi kuntastrategian mukaisesti ja vastaa kunnan toimielinten päätösten täytäntöönpanosta. Johtoryhmä sovittaa yhteen kunnan eri osastojen toimintaa ja kehittää yhdessä muun muassa kunnan henkilöstöasioita ja viestintää. Johtoryhmämme seuraa säännöllisesti talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Kunnan johtoryhmän jäsenet

Kunnan johtoryhmän jäsenet

Ota yhteyttä: