Kunnanhallitus

Kunnanhallituksemme johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta kunnanvaltuustomme asettamien tavoitteiden puitteissa.

Lisäksi hallituksemme vastaa kunnallistaloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilymisestä huolehtien kuntasuunnittelusta, siihen liittyvästä yleisestä talous- ja henkilöstösuunnittelusta ja maankäytön suunnittelusta.

Kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsentä. Kunnanvaltuustomme puheenjohtajat voivat osallistua hallituksen kokouksiin ja heillä on kokouksissa puheoikeus.

Kunnanhallituksemme kokouksiin et voi osallistua, mutta hallituksen päätökset ovat pääsääntöisesti julkisia. Kunnanhallituksemme päätöksistä tiedotamme myös tiedotusvälineissä.

Kunnanhallituksen jäsenet

Kunnanhallituksen jäsenet 1.8.2023 - 31.5.2025

Ota yhteyttä:

Pöytäkirjanpitäjä

Pasi Ruohtula henkilökuva

PASI RUOHTULA

HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, TALOUSJOHT. TEHTÄVÄT
 050 439 8005
pasi.ruohtula@kontiolahti.fi