Lapsen ja kehityksen oppimisen tuki

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsesi tasapainoisen kehityksen, kasvun ja oppimisen edistäminen.

Kohdennetulla tuella voimme estää vaikeuksien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista. Arvioimme lapsesi tuen tarpeen yhdessä vanhempien, henkilöstömme, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Tarvittaessa varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu myös lapsesi tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Kunnassamme on käytössä kolmiportainen tuki.

Annamme kehityksen ja oppimisen tukea pääsääntöisesti lapsesi arjessa osana varhaiskasvatuksen muuta toimintaa kotia lähellä olevassa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Muokkaamme oppimisympäristöä tukemaan lapsesi yksilöllisiä tarpeita ja vahvuuksia. Henkilöstömme tukee lapsesi kehitystä ja oppimista suunnitelmallisesti erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen.

Voimme myös järjestää lapsesi tuen ryhmässä, jossa työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Näissä ryhmissä lapsia on vähemmän ja osa paikoista on varattu tukea tarvitseville lapsille. Tarvittaessa teemme yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Jos lapsesi tuen tarve on tiedossa varhaiskasvatukseen haettaessa, siitä on hyvä mainita jo silloin.

Tukeen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä varhaiskasvatuksen erityisopettajiin.

Ota yhteyttä:

JAANA PELTOMAA

KIERTÄVÄ VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA
 050 428 5077
jaana.peltomaa@edu.kontiolahti.fi

TARU RAUTIAINEN

KIERTÄVÄ VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA
 050 441 4152
taru.rautiainen@edu.kontiolahti.fi

TUIRE MIETTINEN

KIERTÄVÄ VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA
 040 139 4886
tuire.miettinen@edu.kontiolahti.fi

SOILA HILTUNEN

KIERTÄVÄ VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA
 050 428 0619
soila.hiltunen@edu.kontiolahti.fi