Lasten parlamentti sisältö

Lasten parlamenttimme on kontiolahtelaisten alakoululaisten oma vaikuttamiskanava.

Se ottaa kantaa lapsia koskeviin asioihin, tekee esityksiä, antaa lausuntoja ja toimii lasten äänitorvena kunnassamme. Sen tavoitteena on saada alakouluikäisten lasten mielipiteet kuuluviin päätöksenteossa ja opettaa lapsille demokratia- ja vaikuttamistaitoja. Toimintamme on osallistavaa ja lapsilähtöistä, eli ideat lähtevät lapsilta itseltään.

Tavoitteenamme lasten parlamentissa on, että lapsista ja nuorista kehittyy aktiivisia kansalaisia ja vaikuttajia omassa lähiympäristössään ja yhteiskunnassa. Lasten parlamentin kautta lapsi oppii, miten päätöksenteko tapahtuu ja miten kansalainen voi vaikuttaa asioihin. Toimintamme tarjoaa myös mahdollisuuden tutustua demokraattiseen päätöksentekoon ja harjoitella kokouskäytäntöjä, yhteistyötä eri henkilöiden ja sidosryhmien kanssa. Lasten parlamentti osallistaa lapsia entistä vahvemmin päätöksentekoon.

Lasten parlamenttimme on edustuksellinen vaikuttamiselin, jossa on 14 jäsentä. Kaikki alakoulumme ovat valinneet oppilaskunnastaan edustajat lasten parlamenttiin. Lasten parlamentin ensimmäinen kokoontuminen on marraskuussa 2019. Ohjaavana opettajana toimii Riitta Ikonen.

Lasten parlamentin kokousmuistiot