Lehmon koulun sisältö

Lehmon koulu on Kontiolahden kunnan suurin alakoulu, joka sijaitsee Lehmon taajaman eteläpäässä lähellä Joensuun kaupungin keskustaa.

Oppilasmäärämme on viime vuosina vakiintunut 340–350 välille. Opetushenkilöstön määrä on noin 50. Opetusryhmät koostuvat sekä yleisopetuksen ryhmistä että pienluokista. Ne erityisen tuen oppilaat, joille ei tarvittavaa tukea pystytä järjestämään lähikoulussa, opiskelevat Lehmon pienluokilla. 

Koulumme toimintaa ohjaavat Pro koulu -periaatteen mukaiset hyvät tavat ja yhteisöllisyys. Edistämme opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista kokemuspohjaisen ja elämyksiä antavan opetuksen avulla. Korostamme omakohtaista tutkimista ja tekemistä. Tuemme oppilaan kasvua ja kehitystä yhteistyössä kotien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteenamme on luoda oppilaalle tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opiskeluun sekä herättää ja ylläpitää innostusta oppimiseen.