Lehmon koulun sisältö

Lehmon koulu sijaitsee Lehmon taajaman eteläpäässä lähellä Joensuun kaupungin keskustaa.

Opetusryhmät koostuvat sekä yleisopetuksen ryhmistä että pienluokista. Koulumme toimintaa ohjaavat Pro koulu -periaatteen mukaiset hyvät tavat ja yhteisöllisyys. Edistämme opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista kokemuspohjaisen ja elämyksiä antavan opetuksen avulla. Korostamme omakohtaista tutkimista ja tekemistä. Tuemme oppilaan kasvua ja kehitystä yhteistyössä kotien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteenamme on luoda oppilaalle tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opiskeluun sekä herättää ja ylläpitää innostusta oppimiseen.