Maakuntakaava vireillä oleva teksti

Maakuntakaavaan kirjataan maankäytön suuntaviivat. Siinä esitetään alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita Pohjois-Karjalassa.

Maakuntakaava 2040, 2.vaihe työn alla. Siitä löydät parhaiten tietoa Maakuntaliiton omalta sivulta (Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 2.vaihe). Maakuntakaavasta löydät parhaiten ajantasaista ja ajankohtaista tietoa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton omilta sivuilta.

 

 

 

Ota yhteyttä: