Oppimisen tuki

Oppimisen tuki käsittää sekä oppilashuollon että pedagogisen tuen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin. Oppilashuolto on sekä yksilöllistä että yhteisöllistä tukea, joten se kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille.

Oppilashuolto on tärkeä osa opetuksen toimintakulttuuria. Seuraamme, arvioimme ja kehitämme kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä.

Oppilashuollon palvelut käsittävät koulun yhteisöllisiä ja yksilökohtaisia monialaisia oppilashuoltoryhmiä, kouluterveydenhuoltoa, hammashoitoa, koulukuraattorin ja -psykologin palveluja, sosiaalityötä, vammaispalveluja, kuntoutustoimintaa, perheneuvolan palveluja, kouluruokailua ja koulumatkakuljetuksia.