Sidonnaisuudet (varsinainen teksti)

Tarkastuslautakuntamme valvoo sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi vuosittain.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen lisää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulee tehdä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta, joka on hankittu liike- tai sijoitustoimintaa varten sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Aluehallituksen jäsenyys ja muut hyvinvointialueella merkittävää päätösvaltaa käyttävät toimielimien jäsenyydet ovat sellaisia luottamustoimia, joista tulee tehdä ilmoitus. Aluevaltuuston jäsenyyttä ei katsota sellaiseksi toimeksi, josta tulee ilmoittaa.

Kunnassa ilmoitusvelvollisia ovat:

  • kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanhallituksen asettamat jaostot
  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kunnanjohtaja, kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät
  • maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja jaostot
  • keskusvaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja esittelijät

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitusten tietosuojaseloste löytyy Tietosuojasivustoltamme.

Lisätietoa kuntaliiton oppaasta: Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa 

KOOSTE SIDONNAISUUSILMOITUKSISTA

Luottamushenkilö, muutoksia sidonnaisuusilmoitukseen?

Jos sidonnaisuuksiisi tulee muutoksia, tee niistä uusi ilmoitus täällä (avaa linkki klikkaamalla).

 

Ota yhteyttä:

HANNA SUHONEN

HALLINNON SUUNNITTELIJA & TIETOSUOJAVASTAAVA
 050 437 3411
hanna.suhonen@kontiolahti.fi