Tervetuloa kouluun

Kuntamme taajamissa ja kylillä on kaikkiaan kymmenen alakoulua. Yläkoulumme sijaitsee Kontiolahden kirkonkylällä.

Osoitamme jokaiselle Kontiolahden kunnassa asuvalle alakouluikäiselle lapselle koulupaikan hänen oman alueensa koulusta, joka on niin sanottu lähikoulu. Voit hakea lapsellesi koulunkäyntioikeutta myös muuhun kuin lähikouluun. Toissijaiseen kouluun ei ole maksutonta koulukuljetusoikeutta.

Kunkin vuoden syksyllä koulutiensä aloittavat lapset, jotka täyttävät kuluvan vuoden aikana seitsemän vuotta. Lapsi voi aloittaa koulunkäynnin myös vuotta säädettyä aiemmin eli 6-vuotiaana tai vuotta myöhemmin 8-vuotiaana. Kun haet lapsellesi koulunkäynnin poikkeavaa aloittamisajankohtaa, liitä hakemukseen mukaan psykologinen ja tarvittaessa lääketieteellinen selvitys koulunkäynnin poikkeuksellisen aloittamisen edellytyksistä.

Avaamme kouluun ilmoittautumisen vuosittain tammikuun aikana. Teemme syksyllä koulunsa aloittavien lasten koulupaikkapäätökset huhtikuun aikana. Järjestämme toukokuussa koulutulokkaille tutustumispäivän, josta kukin koulu ilmoittaa erikseen.