Tervetuloa tutustumaan Kontio-VakaDigin materiaalisivuille!

Kontiolahden kunnan varhaiskasvatuksessa on toteutunut vuosien 2022-2023 aikana Uudet lukutaidot -hanke, jonka tavoitteena on ollut edistää pienten lasten medialukutaitoa, digiosaamista sekä ohjelmoinnillisia taitoja. Hanke on saanut rahoitusta Opetushallitukselta ja se on osa laajempaa Opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa. Hankkeen aikana Kontiolahden kunnan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ovat työskennelleet digikoordinaattori ja kaksi digiohjaajaa.

Kontio-VakaDigin materiaalisivujen tarkoituksena on kerätä hankkeen aikana tuotettua materiaalia ja ideavinkkejä helposti löydettäväksi varhaiskasvatuksen työntekijöille sekä välittää tietoa myös huoltajille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Medialukutaito sekä digiosaaminen kuuluvat Valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan (2022) ja ne ovat oleellinen osa nykyaikaista ja laadukasta varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen yhteydessä tapahtuva toiminta median ja digin parissa on aina pedagogisesti perusteltua, eli toiminnalla on jokin oppimisen tavoite. Tavoitteena on, että jokaiselle lapselle tarjotaan yhdenvertainen oikeus opetella turvallisesti median ja digilaitteiden käyttöä yhdessä aikuisen kanssa. Suosimme pedagogisesti laadukkaita digitaalisia ympäristöjä sekä toimintatapoja, jotka kannustavat liikkumiseen ja osallistavat lapsia yhteisölliseen oppimiseen. Näin pyrimme myös siihen, että media ja digitaalisuus ovat luonteva ja tasapainoinen osa varhaiskasvatuksen arkea.

Kontio-VakaDigi on tuotettu osana hankeyhteistyötä, jotta hankkeen aikana tuotettu materiaali olisi myös jatkossa helposti saatavilla.