Vanhempainvapaat ja varhaiskasvatus

Lapsi voi aloittaa kunnallisessa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa sen kuun alusta, kun hän
täyttää 9 kuukautta. Vanhempainvapaata ja varhaiskasvatusta ei voi käyttää yhtä aikaa.
Perhevapaauudistuksen myötä vanhemmat voivat käyttää vanhempainrahapäiviä, kunnes lapsi
täyttää 2 vuotta. Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy enintään 13 kestävän yhtäjaksoisen
vanhempainvapaan ajan. Ajalta ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua, siitä lapsesta, jota
vanhempainvapaa koskee.


Ilmoita varhaiskasvatuksen yksikön esihenkilölle tarkka vanhempainvapaan ajankohta ja toimita
Kelan päätös vanhempainrahakauden jaksosta /jaksoista . Esihenkilö vie hyvityspäivät Daisyyn,
jolloin maksua ei peritä kyseiseltä /kyseisiltä ajoilta.


Yli 5 päivää kestävästä poissaolosta on ilmoitettava viimeistään kuukasi ennen suunniteltua
aloittamispäivää.


Toistuvasta 1-5 päivää kestävästä poissaolosta on ilmoitettava viikkoa ennen ensimmäisen
poissaolon suunniteltua aloittamispäivää.


Kertaluonteisesta, enintään 5 päivää kestävästä poissaolosta ilmoita poissaolo Daisyyn vähintään
viikkoa ennen huomioiden lukkiutumisajat. Hyvityspäivät saadaksenne toimita myös Kelan päätös
vanhempainrahajaksosta varhaiskasvatusyksikön esihenkilölle.

Ota yhteyttä:

TELLERVO MUSTONEN

PERHEPÄIVÄHOIDON ESIMIES/PALVELUOHJAAJA
 050 428 5109
tellervo.mustonen@edu.kontiolahti.fi

HEIDI PESONEN

VARHAISKASVATUKSEN ESIMIES/PALVELUOHJAAJA
 040 357 5467
heidi.pesonen@edu.kontiolahti.fi