Maksut

1.8.2018 alkaen varhaiskasvatuksesta perittävät maksut määräytyvät asiakasmaksulain ja sivistyslautakunnan vahvistamien maksuperusteiden mukaisesti.

Varhaiskasvatusmaksu määritellään heti hoitosuhteen alettua. Maksu määräytyy perheen koon, palveluntarpeen sekä bruttotulojen mukaan. Varhaiskasvatusmaksu määrätään toistaiseksi.

Maksupäätös perustuu tuloselvitykseen tai korkeimman hoitomaksun hyväksymiseen. Tee tuloselvitys viipymättä mutta kuitenkin viimeistään yhden kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta eDaisy-palvelun kautta. Mikäli mahdollisuutta sähköisen tuloselvityksen toimittamiseen ei ole, toimita tulotiedot osoitteella Kontiolahden kunta, Varhaiskasvatuspalvelut, Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti. Jos et voi toimittaa tulotietoja heti hoitosuhteen alettua äkillisen työllistymisen tai opintojen alkamisen vuoksi, ilmoita asiasta varhaiskasvatuspalvelujen toimistoon. Maksu määrätään enimmäismaksun suuruiseksi, mikäli et halua toimittaa tulotietoja tai jos et ole toimittanut tulotietoja pyynnöstä huolimatta vaadittuun aikaan mennessä. Jos toimitat tulotiedot myöhemmin, voidaan varhaiskasvatusmaksu tarkistaa seuraavan kuukauden alusta lähtien.

Vuoropäiväkoti Aamuvirkussa on käytössä tuntiperusteinen laskutus.

Muutoksista ilmoittaminen

Sinun tulee ilmoittaa seuraavista muutoksista viipymättä eDaisy-palvelussa tai kirjallisesti varhaiskasvatuspalvelujen toimistoon varhaiskasvatusmaksun tarkistamiseksi ja tietojen päivittämiseksi:

- olennainen muutos perheen bruttotuloissa (vähintään 10 %)

- opintojen aloitus tai lopettaminen

- työttömäksi jääminen tai työttömyyden jälkeen paluu työhön

- äitiys- tai vanhempainvapaalle tai kotihoidon tuelle jääminen

- perheen koon muutos, perheeseen syntyy lapsi tai lapsi täyttää 18 vuotta

- huoltajuuden muutos

- osoitteenmuutos.

Hoidontarpeen muuttuessa täytä eDaisy-palvelussa Muutosilmoitus.

Muutokset huomioidaan ilmoituksen saapumiskuukauden alusta lukien.