Vesihuollon kehittäminen

Olemme tehneet Kontiolahden vesihuollon kehittämissuunnitelman vuonna 2004. Joensuun seudun vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistui vuonna 2016.

Kehittämissuunnitelman laadinnassa toimimme yhteistyössä vesihuoltolaitosten ja kunnan viranomaisten kanssa. Suunnitelma ei ole kuntaa eikä vesihuoltolaitoksia oikeudellisesti sitova vaan tavoitteellinen asiakirja, joka sisältää ohjeet ja suuntaviivat yksityiskohtaiselle suunnittelulle ja päätöksenteolle.

Kehittämissuunnitelmissa on sekä tekstin että karttojen muodossa tarkasteltu esimerkiksi vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden nykytilaa, laajentamistarpeita ja laitosten toiminnan kehittämistä. Suunnitelmassa määritetään muun muassa mille alueille rakennetaan lähivuosina vesi- ja viemäriverkostoa. Suunnitelmassa asetetaan tavoitteet myös toiminta-alueiden ulkopuolisten alueiden ja haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämiseksi.