Yhdistykset sisältö

Meillä Kontiolahdella toimii aktiivisesti monenlaisia yhdistyksiä.

Yhdistykset tarjoavat asukkaillemme monenlaista toimintaa ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Kannattaa tutustua Kontiolahden yhdistyksiin ja niiden toimintaan.

Saamme nettisivuillemme automaattisesti tiedot kontiolahtelaisista yhdistyksistä Kontiolahden Jellin kautta. Puuttuvatko edustamasi yhdistyksen tiedot meiltä? Voit päivittää tietosi maksutta Jelliin.

Kontiolahti Jelli

Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
Java method "com.liferay.portal.json.JSONFactoryImpl.looseDeserialize(String)" threw an exception when invoked on com.liferay.portal.json.JSONFactoryImpl object "com.liferay.portal.json.JSONFactoryImpl@2205112f"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign jelli_infos = jsonFactoryUtil... [in template "364503#364539#2751822" at line 3, column 1]
----
1<#assign response = httpUtil.URLtoString("https://www.jelli.fi/wp-json/wp/v2/tm_organization?per_page=100&tm_sote-alue=27&orderby=title&order=asc&tm_municipality=1598&tm_village=4357")> 
2 
3<#assign jelli_infos = jsonFactoryUtil.looseDeserialize(response) > 
4 
5<div class="jelli-suodatus flockler-buttons row"> 
6    <a id="kaikki" class="flockler-button auki">Kaikki</a> 
7    <a id="kulttuuriyhdistykset" class="flockler-button">Kulttuuriyhdistykset</a> 
8    <a id="urheilu" class="flockler-button">Urheiluseurat</a> 
9    <a id="perheyhdistykset_ja_nuorisoseurat" class="flockler-button">Lapsi- ja perheyhdistykset, nuorisoseurat</a> 
10    <a id="asukasyhdistykset" class="flockler-button">Kylä- ja asukasyhdistykset</a> 
11    <a id="vapaa_ajan_yhdistykset" class="flockler-button">Muut vapaa-ajan yhdistykset</a> 
12    <a id="hyvinvointi" class="flockler-button">Hyvinvoinnin ja terveyden yhdistykset</a> 
13    <a id="muut" class="flockler-button">Muut yhdistykset</a> 
14</div> 
15<div class="jelli-content row"> 
16<#list jelli_infos as jelli_info> 
17  <#assign jelli_teemat = ""> 
18  <#list jelli_info.tm_industry as teema> 
19    <#if teema == 240>   
20      <#assign jelli_teemat = jelli_teemat + "urheilu-ja-liikunta" + " "> 
21    <#elseif teema == 224> 
22      <#assign jelli_teemat = jelli_teemat + "kulttuuriyhdistykset" + " "> 
23    <#elseif teema == 225 || teema == 232> 
24      <#assign jelli_teemat = jelli_teemat + "perheyhdistykset_ja_nuorisoseurat" + " "> 
25    <#elseif teema == 220> 
26      <#assign jelli_teemat = jelli_teemat + "asukasyhdistykset" + " "> 
27    <#elseif teema == 222 || teema == 226> 
28      <#assign jelli_teemat = jelli_teemat + "vapaa_ajan_yhdistykset" + " "> 
29    <#elseif teema == 233 || teema == 236 || teema == 237 || teema == 242 || teema == 243> 
30      <#assign jelli_teemat = jelli_teemat + "hyvinvointi" + " "> 
31    <#elseif teema == 219 || teema == 221 || teema == 1813 || teema == 229 || teema == 230 || teema == 231 || teema == 4876 || teema == 234 || teema == 235 || teema == 238 || teema == 241> 
32      <#assign jelli_teemat = jelli_teemat + "muut" + " "> 
33    </#if> 
34  </#list> 
35  <div class="${jelli_teemat} haitari jelli-haitari row"> 
36    <#if jelli_info.title.rendered?has_content > 
37      <div class="haitari_otsikko haitari_but col-lg-12 icon-plus" type="button" tabindex="0">${jelli_info.title.rendered}</div> 
38      <div class="haitari_sisalto col-lg-12 " style="display: none;"> 
39        <div class="jelli-linkki col-lg-12"> 
40          <a href="${jelli_info.link}" target="_blank" class="btn btn-primary" type="button" role="button">${jelli_info.title.rendered}</a> 
41        </div> 
42        <div class="jelli-kuvaus col-lg-12"> 
43          <#if jelli_info.content.rendered?has_content > 
44            ${jelli_info.content.rendered} 
45          </#if> 
46        </div> 
47      </div> 
48    </#if> 
49  </div> 
50</#list> 
51</div> 
52 
53<script> 
54$(function () { 
55  $(document).on("click", ".flockler-button", function(event){ 
56    $(document.getElementsByClassName("flockler-button")).removeClass('auki') 
57    $(this).addClass('auki') 
58  });  
59  $('#kaikki').click(function() { 
60    $('.haitari').slideDown(1000); 
61  }); 
62  $('#kulttuuriyhdistykset').click(function() { 
63    $('.haitari').slideUp(1000); 
64    $('.kulttuuriyhdistykset').slideToggle(1000); 
65  }); 
66  $('#urheilu').click(function() { 
67    $('.haitari').slideUp(1000); 
68    $('.urheilu-ja-liikunta').slideToggle(1000); 
69  }); 
70  $('#perheyhdistykset_ja_nuorisoseurat').click(function() { 
71    $('.haitari').slideUp(1000); 
72    $('.perheyhdistykset_ja_nuorisoseurat').slideToggle(1000); 
73  }); 
74  $('#asukasyhdistykset').click(function() { 
75    $('.haitari').slideUp(1000); 
76    $('.asukasyhdistykset').slideToggle(1000); 
77  }); 
78  $('#vapaa_ajan_yhdistykset').click(function() { 
79    $('.haitari').slideUp(1000); 
80    $('.vapaa_ajan_yhdistykset').slideToggle(1000); 
81  }); 
82  $('#hyvinvointi').click(function() { 
83    $('.haitari').slideUp(1000); 
84    $('.hyvinvointi').slideToggle(1000); 
85  }); 
86  $('#muut').click(function() { 
87    $('.haitari').slideUp(1000); 
88    $('.muut').slideToggle(1000); 
89  }); 
90}); 
91</script>