Yleiskaavat teksti

Yleiskaavalla suunnittelemme maankäyttöä noin 10–20 vuoden aikajänteellä. Kontiolahdella on voimassa viiden kunnan yhteistyönä laadittu Joensuun seudun yleiskaava 2020, joka ohjaa omaa yleiskaavoitustamme.

Joensuun seudun yleiskaava 2020, usein tarvittava aineisto:
Yleiskaavakartat 1:100 000
Yleiskaavakartat 1:50 000
Yleiskaavamerkinnät
Kaavaselostus

Kunnan osa-alueille tehdyt pienemmät yleiskaavat ovat osayleiskaavoja.