Maksut -teksti

Ympäristönsuojelun valvonta on kuntalaisille maksutonta verovaroin kustannettua viranomaistyötä.

Lupapäätöksistä, joissa annetaan oikeuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen ja ympäristöä mahdollisesti kuormittavaan toimintaan, peritään oheisten taksojen mukaiset maksut. Maksuilla katetaan valvontatyöstä kunnallemme aiheutuneita kustannuksia.

Maa-ainesluvista perimme maa-ainestaksan mukaiset maksut.

Ympäristönsuojelulain, vesilain, jätelain ja maankäyttö ja rakennuslain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kuntamme laskuttaa ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisen maksun.