Katselmukset

Rakennuslupapäätöksessä on kerrottu, mitä katselmuksia rakennushankkeessa tulee suorittaa. Katselmuksia voidaan määrätä tai sopia yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa myös aloituskokouksessa tai rakennustyön aikana.

Vastaava työnjohtaja varaa katselmusajan lupakäsittelijältä ja on itse myös katselmuksella läsnä.
Rakennustyömaalle voidaan lisäksi suorittaa rakentamisen valvomiseksi tarpeellisia tarkastuksia ja työmaakäyntejä.

Tarkastathan ennen katselmusta, että
-    työmaalla on rakennuslupaan liittyvät pääpiirustukset (lupasarja) sekä erityissuunnitelmat
-    työvaiheeseen liittyvät tarkastukset ja selvitykset on ennalta tehty ja niistä on pöytäkirjat esitettäväksi
-    havaittujen puutteiden ja epäkohtien johdosta edellytetyt toimenpiteet on tehty
-    tarkastusasiakirja on asianmukaisesti täytetty ja käytettävissä

 


Aloituskokous

Aloituskokous

Aloitusilmoitus

Aloitusilmoitus

Rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman merkitseminen

Rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman merkitseminen

Rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman tarkastus

Rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman tarkastus

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus

Rakennekatselmus

Rakennekatselmus

Savuhormikatselmus

Savuhormikatselmus

Käyttöönottokatselmus

Käyttöönottokatselmus

Loppukatselmus

Loppukatselmus

Ota yhteyttä:

Rakennusvalvonnan katselmusten tilaus:

Sijainnin merkitsemisen ja -tarkastuksen tilaus: