Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on suljettu perjantaina 13.8.2021.

 

Kesäaikana rakennuslupien käsittelyssä on viivettä johtuen kesälomista.

Katselmukset pyritään pitämään kesälomien aikana normaalisti.

 

Uusi rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.8.2020.

 

Rakennusvalvonnassa edistämme hyvää ja ympäristöön sopivaa rakentamista neuvonnan, ohjauksen, lupamenettelyn sekä rakennetun ympäristön valvonnan kautta.

Valvomme yleisen edun toteutumista rakentamisessa huolehtimalla määräysten ja säännösten sekä luvanmukaisuuden toteutumisesta.

Tavoitteenamme on turvallinen, terve, kaunis ja kestävä elinympäristö.

Ota yhteyttä:

Olemme tavattavissa ajanvarauksella.

Puhelinaika 8:00 - 11:30.

Irene Pieviläinen kuva

Lomalla 5.8.-9.8.2021.

Ulla Kettunen kuva

Lomalla 22.7.-4.8.2021.