Korjausrakentaminen

 

Museoviraston vuoden 2020 rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustusten hakuaika on 1.10.2019 kello 9:00 - 11.11.2019 kello 15:00.

 

ELY-keskuksen vuonna 2020 myönnettävien avustusten hakuaika on 21.10. - 2.12.2019.

 

Korjausrakentaminen edellyttää rakennuslupaa, mikäli sillä on vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. 

Lisäksi rakennuslupa on haettava, mikäli korjausrakentaminen on laajuutensa vuoksi verrattavissa rakennuksen rakentamiseen.

Tarvitset rakennusluvan esimerkiksi

  • peruskorjaukselle
  • käyttötarkoituksen muutoksille (myös rakennuksen osan käyttötarkoituksen muutos)
  • kantavien rakenteiden muutoksille
  • mittaville taloteknisille muutoksille
  • muutoksille, jotka vaikuttavat palotekniseen ratkaisuun

 

 

Korjausrakentamisen avustukset:

 

ARA:n myöntämät korjausavustukset

ARA:n myöntämät korjausavustukset

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta

ELY-keskuksen avustukset rakennusperinnön hoitoon

ELY-keskuksen avustukset rakennusperinnön hoitoon

Rakennusten entistämisavustukset (Museovirasto)

Rakennusten entistämisavustukset (Museovirasto)

Ota yhteyttä:

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta

ELY-keskuksen avustukset rakennusperinnön hoitoon

Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustukset