Ympäristönsuojelun luvat ja valvonta -teksti

Tehtävämme on huolehtia, etteivät asutus, teollisuus tai muu ihmisen aiheuttama toiminta pilaa haitallisesti ympäristöämme.

Päästöjä aiheuttavien toimintojen haitalliset vaikutukset rajaamme mahdollisimman vähäisiksi ja ympäristövaikutuksia rajoitamme parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla.

Alla olevista valikoista löydät lupahakemukset ja linkit sähköiseen luvanhakuun. Lisätietoja kyseisistä luvista saat ymparisto.fi-sivustolta, johon on koottu linkkejä Tutustu lisää -osioon.

Maa-aineslupa

Maa-aineslupa

Maisematyölupa

Maisematyölupa

Meluilmoitus

Meluilmoitus

Vesilain mukainen lupa

Vesilain mukainen lupa

Öljysäiliön maahan jättäminen

Öljysäiliön maahan jättäminen

Lannan aumausilmoitus

Lannan aumausilmoitus