Ympäristönsuojelun luvat ja valvonta -teksti

Tehtävämme on huolehtia, etteivät asutus, teollisuus tai muu ihmisen aiheuttama toiminta pilaa haitallisesti ympäristöämme.

Päästöjä aiheuttavien toimintojen haitalliset vaikutukset rajaamme mahdollisimman vähäisiksi ja ympäristövaikutuksia rajoitamme parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla.

Ympäristölupa

Ympäristölupa

Maa-aineslupa

Maa-aineslupa

Maisematyölupa

Maisematyölupa

Meluilmoitus

Meluilmoitus

Vesilain mukainen lupa

Vesilain mukainen lupa