Opetussuunnitelma

Opetushallitus on päättänyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 22.12.2014. Niiden pohjalta on laadittu Joensuun seudun yhteinen opetussuunnitelma, jonka olemme ottaneet käyttöön vaiheittain 1.8.2016 alkaen. Opetussuunnitelman tarkennukset on tehty kuntakohtaisesti.

Opetussuunnitelma ohjaa oppilasta aktiiviseksi toimijaksi, joka oppii vuorovaikutuksessa monipuolisissa oppimisympäristöissä. Uusi opetussuunnitelma näkyy 1.–6. luokkalaisten kouluarjessa muun muassa uusina oppiaineina ja kaikilla vuosiluokilla monialaisina oppimiskokonaisuuksina. Vuosiluokilla 7–9 opetussuunnitelma näkyy myös tuntijakojen ja oppiaineiden uudistuksina.

Perusopetuksen opetussuunnitelma (yleinen osa)
Liitteitä:
Joensuun seudun tvt-opetuskäytön suunnitelma
Kasvatuskeskustelujen ja kurinpitomenettelyjen toteuttaminen
Kohti kestävää elämäntapaa
Kulttuurivoltti, Kontiolahden suunnitelma
Oppilas- ja opiskelijahuollon käsikirja
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma
Perusopetuksen järjestyssäännöt Kontiolahden kunnassa
Perusopetuksen toiminnanohjauksen käsikirja
Tuen käsikirja
Tuntijako

Perusopetukseen valmistava opetus

Järjestämme tarvittaessa esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille perusopetukseen valmistavaa opetusta opetussuunnitelman mukaisesti. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää opetukseen osallistuvan oppilaan suomen tai ruotsin kielen taitoa, tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavia valmiuksia perusopetusta varten.