Suunnitelmat

Meillä liikennesuunnittelun periaatteena on, että kaikki liikenteen osapuolet voivat sujuvasti mutta turvallisesti liikkua väylästöllä.

Kadunpitäjän keinoina liikenneturvallisuuden parantamisessa ovat liittymien oikea muotoilu, ajonopeuksia hillitsevät rakenteet eli töyssyt, keskisaarekkeet ja nopeusrajoitukset. Lisäksi käytämme mahdollisimman paljon niin sanottuja tasa-arvoisia risteyksiä ja vältämme liian leveitä ajoratoja. Jatkuvasti parannamme myös katujen valaistusta.

Tonttikaduillamme nopeusrajoitus on 30 km/h. Kokooja- ja pääkaduilla käyttämämme rajoitukset vaihtelevat ympäristön mukaisesti.

Lamminrannan alueen katusuunnitelmaehdotukset

Lamminrannan alueen katusuunnitelmaehdotukset

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti katusuunnitelmaehdotukset Lamminrannan alueelta ovat julkisesti nähtävinä seuraavasti:

  • Lammintie
  • Koivukuja
  • Kanervakuja
  • Rantakuja

Suunnitelmat ovat nähtävillä 2.-16.2.2023. Mahdolliset katusuunnitelmaehdotusta koskevat muistutukset on osoitettava tekniselle lautakunnalle ja toimitettava viimeistään 16.2.2023 klo 15.00 mennessä osoitteella: Kontiolahden kunnan tekninen osasto, kuntatekniikka, Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kontiolahti.fi.

Lisätietoja: Kuntatekniikan päällikkö Juho Väisänen

Lamminrannan katujen saneeraus, suunnitelmakartta
Lammintie, pituus tyyppipoikkileikkaus
Koivukuja ylös, tyyppipoikkileikkaus
Koivukuja alas, tyyppipoikkileikkaus
Kanervakuja, pituus tyyppipoikkileikkaus
Rantakuja, pituus tyyppipoikkileikkaus
Rantakuja sivulle, pituus tyyppipoikkileikkaus

 

Ota yhteyttä: