Suunnitelmat

Meillä liikennesuunnittelun periaatteena on, että kaikki liikenteen osapuolet voivat sujuvasti mutta turvallisesti liikkua väylästöllä.

Kadunpitäjän keinoina liikenneturvallisuuden parantamisessa ovat liittymien oikea muotoilu, ajonopeuksia hillitsevät rakenteet eli töyssyt, keskisaarekkeet ja nopeusrajoitukset. Lisäksi käytämme mahdollisimman paljon niin sanottuja tasa-arvoisia risteyksiä ja vältämme liian leveitä ajoratoja. Jatkuvasti parannamme myös katujen valaistusta.

Tonttikaduillamme nopeusrajoitus on 30 km/h. Kokooja- ja pääkaduilla käyttämämme rajoitukset vaihtelevat ympäristön mukaisesti.

Ota yhteyttä: