Tontit, pääsivun teksti

Tarjoamme kaava- ja haja-asutusalueelta tontteja sekä asuinrakentamiseen että yritystoimintaan.

ASUNTOTONTTIEN myynnistä, vuokralle asettamisesta, hinnoittelusta, hakumenettelystä ja luovutuksesta päättää tekninen lautakunta. Tietoa haettavana olevista tonteista saat parhaiten karttapalvelustamme, jossa ovat tonttien neliömäärät, rakennusoikeus, hakuehdot ja myyntihinta ja/tai tonttivuokra. Karttapalvelussa on myös havainnekuva, jos sellainen on olemassa, tontin mittapiirros ja muut mahdolliset rakentamiseen ja tontin suunnitteluun vaikuttava aineisto. Ostettaessa tai vuokrattaessa kunnan tontteja saat tontin suunnitteluun myös dwg-aineiston pyynnöstäsi. Aluekohtaisilla sivuilla kerromme alueesta yleisesti.

Ensimmäisen kerran kultakin alueelta tontteja luovutettaessa haku on noin kolmen tai neljän viikon pituinen. Silloin kaikki sinä aikana saapuneet hakuehdot täyttävät hakemukset huomioidaan tonttiluovutuksesta päätettäessa.

Vapaa haku tulee kysymykseen niiden tonttien kohdalla, jotka ovat jääneet jäljelle ensimmäiseltä hakukierrokselta. Niistä ilmoitamme pääsääntöisesti kunnan kotisivuilla.

Haettaessa kunnalta asuintonttia hakijalla ei pääsääntöisesti saa olla hallussaan entuudestaan kunnalta hankittua rakentamatonta tonttia.

YRITYSTONTTIEN kohdalla tulee ennen tontin hakemista neuvotella maankäyttöpäällikkö Marja-Liisa Sykön tai Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Annu Räsäsen kanssa. Näin saadaan yrityksesi kannalta parhain mahdollinen tontti. Yritystonttienkin kohdalla kannattaa ensin tutustua vapaina olevaan tonttitarjontaan karttapalvelussamme

(Sivu päivitetty 20.12.2022)

Tontit sivu Yksinkertainen linkkilista -sisältö

Tutustu lisää: