Vuokraoikeuden siirto, teksti

Kunnan vuokratontilla sijaitsevan rakennuksesi omistajavaihdoksen yhteydessä tulee tontin uuden haltijan ilmoittaa vuokranantajalle eli kunnalle vuokralaisen vaihtumisesta.

Osoittaaksesi siirron tarpeellisuuden ja oikeellisuuden, kuntaan tulee toimittaa kauppakirjan kopio. Vastaava vuokraoikeuden siirto tulee tehdä myös silloin, kun perukirjan, testamenttisaannon tai osituksen perusteella rakennuksen omistajasuhteissa tapahtuu muutoksia. Luovutusasiakirjan perusteella päivittämme vuokralaskutustiedot, ettei seuraava tonttilasku mene entiselle vuokralaiselle. Lähetämme allekirjoittamamme siirtoasiakirjan uudelle vuokralaiselle liitettäväksi rakennuksen kaupan yhteydessä entiseltä omistajalta saamaasi alkuperäiseen vuokrasopimukseen. Muistathan ilmoittaa vuokralaisen vaihtumisesta myös vesihuollon laskutukseen.

Sinun tulee tämän lisäksi hakea vuokraoikeuden tai sen siirron kirjaamista maanmittauslaitokselta 6 kuukauden kuluessa siitä, kun vuokratontilla olevan rakennuksen kauppakirja tai muu luovutuskirja on allekirjoitettu.

Edellä mainituista siirroista ilmoitusvastuu on uudella vuokralaisella. Otamme kauppakirjajäljennöksen vastaan myös luovuttajaosapuolelta, jotta maanvuokralaskutus tapahtuisi sujuvasti. Kysy tarvittaessa lisäohjeita yhteyshenkilöltä.

Vuokraoikeuden siirrosta emme peri maksua.

 

Ota yhteyttä: