Tontit, pääsivun teksti

Tarjoamme kaava- ja haja-asutusalueelta tontteja sekä asuinrakentamiseen että yritystoimintaan.

 

ASUNTOTONTTIEN myynnistä, vuokralle asettamisesta, hinnoittelusta, hakumenettelystä ja luovutuksesta päättää tekninen lautakunta. Tietoa haettavana olevista tonteista saat karttapalvelustamme, jossa ovat tonttien koko, rakennusoikeus, hakuehdot ja myyntihinta ja/tai tonttivuokra. Karttapalvelussa on myös havainnekuva, jos sellainen on olemassa, tontin mittapiirros ja muu rakentamiseen ja tontin suunnitteluun vaikuttava aineisto. Ostettaessa tai vuokrattaessa kunnan tontteja saat tontin suunnitteluun myös dwg-aineiston pyynnöstäsi. Aluekohtaisilla sivuilla kerromme alueesta yleisesti.

Ensimmäisen kerran kultakin alueelta tontteja luovutettaessa hakuaika on noin kolmen tai neljän viikon pituinen. Silloin kaikki sinä aikana saapuneet hakuehdot täyttävät hakemukset huomioidaan tonttiluovutuksesta päätettäessa.

Vapaa haku tulee kysymykseen niiden tonttien kohdalla, jotka ovat jääneet jäljelle ensimmäiseltä hakukierrokselta. Niistä ilmoitamme pääsääntöisesti kunnan kotisivuilla.

Haettaessa kunnalta asuintonttia hakijalla ei saa olla hallussaan entuudestaan kunnalta hankittua saman kaavamerkinnän mukaista rakentamatonta tonttia.

YRITYSTONTTIEN kohdalla tulee ennen tontin hakemista neuvotella maankäyttöpäällikkö Marja-Liisa Sykön tai Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n kanssa. Näin saadaan yrityksesi kannalta parhain mahdollinen tontti. Yritystonttienkin kohdalla kannattaa ensin tutustua vapaina olevaan tonttitarjontaan karttapalvelussamme.

(Sivu päivitetty 5.7.2023)

Tontit sivu Yksinkertainen linkkilista -sisältö

Tutustu lisää: