Esiopetus

Esiopetuksessa vahvistamme lapsesi laaja-alaista osaamista, itsetuntoa sekä vuorovaikutustaitoja ja osallisuutta myönteisten oppimiskokemusten avulla. Toimintaamme kuuluu oleellisena osana leikki. Esiopetus on velvoittavaa perusopetuslain mukaista 6-vuotiaille suunnattua tavoitteellista toimintaa, jota ohjaa esiopetussuunnitelma.

Järjestämme esiopetusta vähintään 700 tuntia vuodessa noudattaen pääosin koulujen työ- ja loma-aikoja. Sinun on huoltajana huolehdittava, että lapsesi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Toteutamme esiopetusta monipuolisissa oppimisympäristöissä ja käytämme toiminnallisia työtapoja. Lapsesi omaksuu perustietoja, -taitoja ja -valmiuksia oppimisen eri alueilta ikänsä ja edellytystensä mukaisesti. Esiopetuksemme tarjoaa lapsille tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja koulun aloittamiseen. Huomioimme lapsesi yksilölliset vahvuudet ja tarpeet.

Olemme määritelleet esiopetuksen kuljetusten periaatteet Kontiolahden kunnan kuljetussäännössä.

Esikoulut

Esikoulut