Yksityiset päiväkodit ja teksti

Voit hakea varhaiskasvatuspaikkaa myös yksityisistä päiväkodeista. Kontiolahdella toimii kolme yksityistä päiväkotia. Yksityiseen päiväkotiin voit saada kunnan myöntämän palvelusetelin. Omavastuuosuus (= asiakasmaksu) määräytyy samoin perustein kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. 

Jos olet hakenut paikkaa myös kunnallisesta varhaiskasvatuksesta mutta lapsesi saakin paikan yksityisestä varhaiskasvatuksesta, sinun tulee poistaa hakemus tai ilmoittaa asiasta palveluohjaajalle, jotta tämä poistaa hakemuksesi kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Mikäli kuitenkin haluat jäädä jonottamaan kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa, tee eDaisy-palvelussa Muutosilmoitus > Toive hoitopaikan vaihdosta.

Esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus järjestetään pääsääntöisesti kunnallisena palveluna.

Palveluseteliopas huoltajille

Tutustu tärkeimpiin käytäntöihin palvelusetelioppaamme avulla.

 

Hakeminen

1. Hae varhaiskasvatuspaikkaa suoraan päiväkodista.

2. Tee palvelusopimus päiväkodin kanssa.

3. Täytä ensisijaisesti sähköinen palvelusetelihakemus neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta Kontiolahden kunnan eDaisy-palvelussa. Mikäli sähköinen hakeminen ei ole sinulle mahdollista, voit hakea palveluseteliä myös lomakkeella. Mikäli tarve johtuu äkillisestä syystä, on vähimmäisjärjestelyaika kaksi viikkoa. Huomaa, että palveluseteliä ei myönnetä takautuvasti. Liitä hakemukseen päiväkodin kanssa tekemäsi palvelusopimus sekä tulotodistukset perheen bruttotuloista. Halutessasi voit hyväksyä korkeimman omavastuuosuuden ilman tulotietojen toimittamista. Omavastuuosuus määrätään toistaiseksi.

Mikäli et toimita tulotietojasi varhaiskasvatuksen aloittamiskuukauden 15. päivään mennessä, määrätään korkein omavastuuosuus ja pienin palvelusetelin arvo. Omavastuuosuutta ja palvelusetelin arvoa voidaan oikaista tulotietojen toimittamista seuraavan kuukauden alusta. Jos et voi toimittaa tulotietoja ajallaan äkillisen työllistymisen tai opintojen aloittamisen vuoksi, ilmoita asiasta varhaiskasvatuspalveluihin toimistosihteerille.

4. Lue sähköiset päätökset eDaisy-palvelussa.

 

Muutoksista ilmoittaminen

Sinun tulee ilmoittaa seuraavista muutoksista viipymättä eDaisy-palvelussa tai kirjallisesti varhaiskasvatuspalveluihin omavastuuosuuden tarkistamiseksi ja tietojen päivittämiseksi:

- olennainen muutos perheen bruttotuloissa (vähintään 10 %)

- opintojen aloitus tai lopettaminen

- työttömäksi jääminen tai työttömyyden jälkeen paluu työhön

- raskaus-, isyys- tai vanhempainvapaalle tai kotihoidon tuelle jääminen tai niiden jälkeinen muutos

- perheen koon muutos, perheeseen syntyy lapsi tai lapsi täyttää 18 vuotta

- huoltajuuden muutos

- osoitteenmuutos.

Mikäli muutos tapahtuu kesken kuukauden, tarkistetaan omavastuuosuus seuraavan kuukauden alusta.

Hoidontarpeen muutoksesta (hoitopäivien tai -tuntien muutos) tulee tehdä päiväkodin kanssa uusi palvelusopimus ja täyttää uusi palvelusetelihakemus eDaisy-palvelussa. Uuden hoidontarpeen on oltava voimassa vähintään kolme kuukautta. Muutos huomioidaan seuraavan kuukauden alusta lukien.

Mikäli muutat Kontiolahdelle, mutta lapsesi jatkaa varhaiskasvatusta toisen kunnan alueella samassa yksityisessä päiväkodissa kuin ennen muuttoa, tulee sinun tehdä uusi palvelusopimus päiväkodin kanssa ja hakea palveluseteliä Kontiolahden kunnalta.

Jos taas olet muuttamassa Kontiolahdelta toiseen kuntaan, mutta lapsesi jatkaa varhaiskasvatusta Kontiolahdella samassa yksityisessä päiväkodissa kuin ennen muuttoa, sinun tulee irtisanoa palveluseteli Kontiolahden kunnalle ja hakea palveluseteliä uudesta kotikunnastasi.

 

Palvelusetelin irtisanominen

Mikäli et tarvitse enää varhaiskasvatuspaikkaa, toimi seuraavasti:

1. Irtisano palvelusopimus päiväkodin kanssa 

2. Täytä päiväkodin kanssa Palvelusetelin irtisanomisilmoitus ja

3. Toimita Palvelusetelin irtisanomisilmoitus viipymättä varhaiskasvatuspalveluihin toimistosihteerille joko sähköpostin liitteenä tai postitse osoitteeseen Kontiolahden kunta, Varhaiskasvatuspalvelut, Keskuskatu 8, 81100 KONTIOLAHTI.

Palvelusetelin irtisanomisesta on ilmoitettava kunnalle viimeistään 30 kalenteripäivää ennen varhaiskasvatuksen päättymistä. Mikäli lapsesi ei käytä palvelua, lakkaa palvelusetelin maksaminen 30 yhtäjaksoisen kalenteripäivän kuluttua. Palvelusetelin irtisanomisaikana lapsi ei voi saada kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa tai palveluseteliä toiseen yksityiseen päiväkotiin. Palvelusetelin kanssa samanaikaisesti ei myönnetä myöskään Kelan yksityisen hoidon tukea tai kotihoidon tukea.
Huomaa, että päiväkodeilla on omat irtisanomisaikansa. Irtisanomisaika voi olla esimerkiksi seuraavaan kuukauden viimeiseen päivään.

Hoidontarpeen muuttuessa sinun ei tarvitse irtisanoa palveluseteliä. Palvelusetelin arvo päivitetään uuden palvelusetelihakemuksen mukaisesti.

Yksityiset päiväkodit

Yksityiset päiväkodit