Yksityiset päiväkodit ja teksti

Voit hakea varhaiskasvatuspaikkaa myös yksityisistä päiväkodeista. Kontiolahdella toimii viisi yksityistä päiväkotia. Yksityiseen päiväkotiin voit saada kunnan myöntämän palvelusetelin. Hoitomaksu määräytyy samoin perustein kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus järjestetään pääsääntöisesti kunnallisena palveluna ja vain painavista syistä poikkeustapauksissa yksityisessä päiväkodissa. Lähtökohtana on tarjota lapsellesi ehjä päivä samassa yksikössä.

Hakeminen

1. Hae varhaiskasvatuspaikkaa suoraan päiväkodista.

2. Tee palvelusopimus päiväkodin kanssa.

3. Täytä ensisijaisesti sähköinen palvelusetelihakemus 4 kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta Kontiolahden kunnan eDaisy-palvelussa. Mikäli sähköinen hakeminen ei ole sinulle mahdollista, voit hakea palveluseteliä myös lomakkeella. Mikäli tarve johtuu äkillisestä syystä, on vähimmäisjärjestelyaika kaksi viikkoa. Huomaa, että palveluseteliä ei myönnetä takautuvasti. Liitä hakemukseen päiväkodin kanssa tekemäsi palvelusopimus sekä tulotodistukset perheen bruttotuloista (lue Maksuperusteet yksityisessä varhaiskasvatuksessa). Halutessasi voit hyväksyä korkeimman omavastuuosuuden (= kunnallisessa varhaiskasvatuksessa asiakasmaksu) ilman tulotietojen toimittamista. Omavastuuosuus määrätään toistaiseksi.

Mikäli et toimita tulotietoja varhaiskasvatuksen aloittamiskuukauden 15. päivään mennessä, määrätään korkein omavastuuosuus ja pienin palvelusetelin arvo. Omavastuuosuutta ja palvelusetelin arvoa voidaan oikaista tulotietojen toimittamista seuraavan kuukauden alusta. Jos et voi toimittaa tulotietoja ajallaan äkillisen työllistymisen tai opintojen aloittamisen vuoksi, ilmoita asiasta varhaiskasvatuspalvelujen toimistosihteerille.

4. Lue sähköiset päätökset eDaisy-palvelussa.

Muutoksista ilmoittaminen

Sinun tulee ilmoittaa seuraavista muutoksista viipymättä eDaisy-palvelussa tai kirjallisesti varhaiskasvatuspalvelujen toimistoon omavastuuosuuden tarkistamiseksi ja tietojen päivittämiseksi:

- olennainen muutos perheen bruttotuloissa (vähintään 10 %)

- opintojen aloitus tai lopettaminen

- työttömäksi jääminen tai työttömyyden jälkeen paluu työhön

- äitiys- tai vanhempainvapaalle tai kotihoidon tuelle jääminen

- perheen koon muutos, perheeseen syntyy lapsi tai lapsi täyttää 18 vuotta

- huoltajuuden muutos

- osoitteenmuutos.

Mikäli muutos tapahtuu kesken kuukauden, tarkistetaan omavastuuosuus seuraavan kuukauden alusta.

Hoidontarpeen muutoksesta (hoitopäivien tai -tuntien muutos) tulee tehdä päiväkodin kanssa uusi palvelusopimus ja täyttää uusi palvelusetelihakemus eDaisy-palvelussa. Uuden hoidontarpeen on oltava voimassa vähintään 3 kuukautta. Muutos huomioidaan seuraavan kuukauden alusta lukien.

Palvelusetelin irtisanominen

Mikäli et tarvitse enää varhaiskasvatuspaikkaa, toimi seuraavasti:

1. Irtisano palvelusopimus päiväkodin kanssa 

2. Täytä päiväkodin kanssa Ilmoitus palvelusetelin irtisanomisesta ja

3. Toimita ilmoitus palvelusetelin irtisanomisesta viipymättä varhaiskasvatuspalvelujen toimistosihteerille joko sähköpostin liitteenä tai postitse osoitteeseen Kontiolahden kunta, Varhaiskasvatuspalvelut, Keskuskatu 8, 81100 KONTIOLAHTI.

Palvelusetelin voimassaolo päättyy 30 kalenteripäivän kuluttua irtisanomisesta. Palvelusetelin irtisanomisaikana lapsi ei voi saada kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa tai palveluseteliä toiseen yksityiseen päiväkotiin. Palvelusetelin kanssa samanaikaisesti ei myönnetä myöskään Kelan yksityisen hoidon tukea tai kotihoidon tukea. Huomaa, että päiväkodeilla voi olla omat irtisanomisaikansa. Yleensä irtisanomisaika on vähintään 30 kalenteripäivää, mutta se voi olla myös esimerkiksi seuraavaan kuukauden viimeiseen päivään.

Hoidontarpeen muuttuessa sinun ei tarvitse irtisanoa palveluseteliä. Palvelusetelin arvo päivitetään uuden palvelusetelihakemuksen mukaisesti.

 

 

 

 

 

Yksityiset päiväkodit

Yksityiset päiväkodit