Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnassa edistämme hyvää ja ympäristöön sopivaa rakentamista neuvonnan, ohjauksen, lupamenettelyn sekä rakennetun ympäristön valvonnan kautta.

 

Valvomme yleisen edun toteutumista rakentamisessa huolehtimalla määräysten ja säännösten sekä luvanmukaisuuden toteutumisesta.

 

Tavoitteenamme on turvallinen, terve, kaunis ja kestävä elinympäristö.